آیین آغاز عملیات اجرایی احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت دانشگاه

شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ آیین آغاز عملیات اجرایی احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت دانشگاه با حضور استاندار گلستان، هیات رئیسه دانشگاه گلستان، مدیر عامل شرکت برق منطقه استان مازندران و گلستان، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گلستان و مسئولین استانی در پردیس جدید دانشگاه برگزار شد.

دکتر علی محمد زنگانه استاندار گلستان با اشاره به اهداف بزرگ استان افزود: برای رسیدن به این اهداف استان، استقرار زیر ساخت ها مهم است و یکی از زیر ساخت های اساسی برای پیشرفت و توسعه استان زیر ساخت برق است.

وی بیان کرد: استان گلستان پروژه های بزرگی را در طی دولت سیزدهم آغاز کرده و بخش قابل توجهی از این پروژه ها در دور دوم سفر استانی رئیس جمهور به استان بود و بسیاری از پروژه های برق استان به بهره برداری رسید.

شایان ذکر است با انجام این پروژه ارزشمند مشکلات مربوط به تامین برق پایدار از جمله راه اندازی کامل سیستم های سرمایشی و آزمایشگاه های پردیس جدید مرتفع خواهد گردید.

گفتنی است در پایان استاندار از پروژه های در حال ساخت پردیس جدید بازدید کردند.


تعداد بازدید: 489