مجله پژوهش های تغییرات آب و هوایی دانشگاه گلستان موفق به دریافت نمایه مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام شد

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان؛ مجله پژوهش­ های تغییرات آب و هوایی دانشگاه گلستان با مدیر مسئولی دکتر غلامرضا روشن عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه، که از سال 1399 با هدف طرح مخاطره تغییر اقلیم و پیامدها و راهکارهای تعدیل و سازگاری در سطح جامعه علمی و اجرایی کشور با انتشار یافته ­های علمی محققین و اقلیم شناسان، فعالیت خود را آغاز نموده است پس از انتشار 17 شماره، در آخرین ارزیابی سال 1401 سامانه نشریات علمی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، موفق به دریافت نمایه مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با ضریب تاثیر 0.32 و چارک کیفی Q3 شد.


تعداد بازدید: 766