بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس گروه زمین شناسی

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ مراسم بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس گروه زمین شناسی با حضور اساتید گروه و حدود 80 نفر از دانشجویان رشته زمین شناسی و 20 نفر از دانشجویان قدیمی موفق مدعو از دوره های مختلف در سالن شهید فخری زاده دانشکده علوم برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مهندس حسن عباسی و دکتر جوان، روسای پیشین و فعلی دانشکده علوم درخصوص وضعیت راه اندازی رشته زمین شناسی و شرایط فعلی دانشکده به ایراد سخن پرداختند.

دکتر آرش امینی مدیرگروه آموزشی زمین شناسی دانشگاه با اشاره به تعداد اعضای هیات علمی، کارشناسان، فضای فیزیکی و آزمایشگاه های دانشکده علوم افزود: گروه زمین شناسی به عنوان تنها گروه زمین شناسی دانشگاه های شمال کشور در بیست و پنج سال گذشته حدود 940 نفر (740 نفر در مقطع کارشناسی، 180 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 20 نفر دانشجوی دکتری) را فارغ التحصیل و دانش آموخته نموده و ارتباط مستمر بین اساتید و دانشجویان در سال های متمادی برقرار بوده است.

وی گفت: از بین دانشجویان کارشناسی فارغ التحصیل، 20 نفر دارای مدرک دکتری و 4 نفر در دانشگاه های صنعتی شاهرود، خوارزمی، علوم پایه زنجان و مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر در نوشهر بعنوان عضو هیات علمی مشغول به فعالیت می باشند.

در ادامه مراسم برخی از دانشجویان و اساتید به بیان خاطرات جذاب و متنوع پرداخته و مصعب رحمانی؛ کارشناس ارشد شرکت ژرف کاو و دکتر حسین باقری عضو هیات علمی مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر در نوشهر به ایراد سخنرانی پرداختند.

گفتنی است در این مراسم تشریح راهبردهای گروه زمین شناسی با راه اندازی دو گرایش جدید زمین شناسی نفت و سنجش از دور زمین شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و راه اندازی گرایش زمین شناسی زیست محیطی در مقطع دکتری بود که توسط مدیرگروه ارائه گردید.

 


تعداد بازدید: 305