رئیس دانشگاه گلستان سفیر تعاون شد

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

بنابر ابلاغ مدیرکل ترویج و تشکیل تعاونی های وزارت تعاون دکتر خواجه شاهکوهی به عنوان سفیر تعاون در استان گلستان منصوب شد. بر اساس این نامه دکتر شاهکوهی بنا است از منابع ارایه شده جهت الگو گیری در ترویج و تشکیل تعاون و ارایه دروس تعاون در دانشگاه گلستان استفاده نماید.

دکتر خواجه مظفری در آیین ابلاغ این لوح گفت : بنا است دانشگاه گلستان در جهت ترویج و تشکیل تعاون دروس مرتبط با تعاون در دانشگاه گلستان ارایه شود و در سالهای آموزشی پیش رو این دانشگاه در این رشته ها پذیرش دانشجو خواهد داشت.

در قسمتی از این ابلاغ آمده است :

از آنجا که حضرتعالی از باورمندان به این نهضت عظیم و از مروجان آن هستید ، نشان سفیر تعاون تقدیم حضور می کنیم. با این امید که در کنار هم توفیق همگانی کردن این فرهنگ ، قرار دادن آن در برابر میلیون ها جوان ایرانی و گستراندن چتر شما تعاونی بر روی اقشار ضعیف را داشته باشیم.


تعداد بازدید: 441