ارتقاء مجله آمایش جغرافیایی فضا

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

بر اساس گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان و با کمال مسرت به اطلاع می­ رساند: نشریه " مجله آمایش جغرافیایی فضا " با صاحب امتیازی دانشگاه گلستان با چارک کیفی Q1 و ضریب تاثیر 927/0، در ارزیابی اخیر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، بعنوان نشریه معتبر و "هسته" در بین نشریات فارسی طبقه بندی شده است.

لازم بذکر است، نشریات "هسته" شامل مجموعه ای از مجلات برتر در حوزه های موضوعی است که توسط گروهی از متخصصان رشته های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار می گیرد. معیارهای بکارگرفته شده در این ارزیابی متضمن کیفیت بالای نشریات از نظر محتوای علمی آنهاست. شاخص هایی چون به روز بودن موضوعات پژوهشی، کاربردی بودن یافته ها، خوانایی و کیفیت علمی، روش شناسی دقیق، ارائه فهم پذیری داده ها، بحث منطقی، استدلال دقیق و شیوه نتیجه گیری در انتخاب نشریات مد نظر قرار می گیرد.


تعداد بازدید: 254