اطلاعیه ارزشیابی دروس در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403- 1402

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

قابل توجه دانشجویان گرامی:

ارزشیابی درست، منطقی و مبتنی بر واقعیت از عملکرد استاد کمک بسیار زیادی به کیفیت آموزشی دانشگاه می نماید. خواهشمندیم با دقت هرچه تمام تر از تاریخ 1403/03/19 لغایت 1403/03/23 با مراجعه به سامانه گلستان در این فرآیند شرکت نمایید.

لازم به ذکر است نتیجه ارزشیابی انجام شده توسط دانشجویان در هر درس به صورت تجمیع شده، پس از اعلام و ثبت نهایی نمرات به رویت استاد محترم درس رسانده خواهد شد. ( نظرات هر دانشجو به صورت کاملاً محرمانه خواهد بود)

ضمناً دریافت کارت ورود به جلسه امتحان (گزارش 428 در سامانه گلستان) و مشاهده نمرات پایان ترم منوط به انجام این ارزشیابی می باشد.

 

راهنمای پاسخگوئی به سوالات ارزشیابی

 

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 


تعداد بازدید: 206