بازدید رئیس دانشگاه گلستان از پروژه های عمرانی دانشگاه

شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳

دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی رئیس دانشگاه گلستان صبح روز شنبه 19 خرداد به همراه معاونین، مدیران، اساتید و کارمندان دانشگاه از پروژه ها و فعالیت های عمرانی دانشگاه شامل مزار شهید گمنام، ساختمان مرکز مشاوره، خوابگاه دانشجویی، سالن غذا خوری و دیگر پروژه ها بازدید کردند و از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه ها و روند انجام امور قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه در این بازدید ضمن پیگیری و بررسی وضعیت پروژه ها بر ضرورت تسریع در روند ساخت این پروژه ها تاکید کرد.


تعداد بازدید: 206