ارتقای مرتبه علمی ۴ عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳

 جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه ۱۴۰۳ در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در این جلسه پرونده ارتقاء مرتبه علمی دکتر حمید رضا صادقی پور از دانشیاری به استادی و دکتر علیرضا گودرزی، دکتر هانیه شکی، و دکتر نسیبه حاجیلری از استادیاری به دانشیاری، بررسی و ارتقای ایشان با رای اعضاء هیات ممیزه، مورد تایید قرار گرفت.

روابط عمومی دانشگاه گلستان، ضمن عرض تبریک و تهنیت به این عزیزان، از خداوند متعال آرزوی تندرستی، بهروزی و موفقیت روزافزون برای ایشان دارد.

 

                                                                              

دکتر حمید رضا صادقی پور                                                                                              دکتر علیرضا گودرزی

عضو هیات علمی گروه آموزشی زیست شناسی                                                        عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی پلیمر

                                                                             

دکتر هانیه شکی                                                                                                                          دکتر نسیبه حاجیلری

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی پلیمر                                                       عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی


تعداد بازدید: 383