شرح نشانه‌ی دانشگاه

شرح نشانه‌ی دانشگاه گلستان

 

1- این نشانه سمبلی از فردی در حال خواندن کتاب که نمادی از دانش و علم است.

2- تکرار المان طراحی شده تداعی کننده چند کتاب باز شده، انتشار، ورودی یک مرکز دانشگاهی آموزشی است.

3- فضای منفی داخل آرم تداعی کننده ظرف مخصوص جوهر دان که حاکی از نوشتار و علم می باشد.

4- شکل دایره نمادی از حرکت و تداوم، حرکت رو به جلو و پیشرفت است.

5- به دلیل اینکه دانشگاه در استان گلستان قرار دارد، در مجموع طرحی از رشد گیاه در کلیت نشانه دیده می شود.

 

لینک دریافت نشانه‌ی دانشگاه با کیفیت بالا:

/file/999c1387-5c02-e711-ab85-000c2952a238/logo.jpg
 


تعداد بازدید: 9809