نشریات دانشگاهی

آغاز ثبت نام هفتمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی

یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ هفتمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در روز یکشنبه 13 اسفند 96 ساعت 15 در سالن رشد برگزار می­شود.

مهندس رضا میراب کارشناس نشریات دانشگاه گفت: در این دوره از انتخابات مدیران مسئولی که 2 ترم از تحصیل آنها بدون احتساب ترم جاری باقی مانده باشد و در یک سال گذشته تا تاریخ 2 اسفند 96 حداقل یک شماره منتشر نموده باشد می تواند کاندیدای شرکت در این دوره باشند. وی در ادامه به شرایط رأی دهندگان اشاره کرد و گفت: تمامی مدیران مسئول نشریات دانشجویی که در یکسال گذشته حداقل یک شماره تا تاریخ 2 اسفند 96 منتشر نموده باشند می تواند به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دهند. همچنین در صورتی که مدیر مسئولی حائز شرایط لازم برای رأی دادن می باشد اما به دلایلی امکان حضور در انتخابات را ندارد می تواند نماینده خود از طریق معرفی نامه مکتوب به هیأت اجرایی انتخابات اعلام نماید. وی در ادامه تصریح کرد: چنانچه مدیر مسئول نشریه دانشجویی تغییر یابد و حداقل یک شماره از نشریه در یک سال اخیر منتشر شده باشد حتی اگر مدیر مسئول جدید هیچ شماره ای از نشریه منتشر نکرده باشد شرکت در انتخابات و یا کاندیداتوری وی بلامانع می باشد.

کارشناس نشریات دانشگاه در ادامه گفت: مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت ثبت نام در هفتمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه  از روز شنبه 5 اسفند تا روز سه شنبه 8 اسفند 96 به دفتر مدیریت امور فرهنگی مراجعه نمایند.

 


تعداد بازدید: 744