نشریات دانشگاهی

هفتمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی برگزار شد

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ هفتمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی با مشارکت 64/28 درصدی واجدین اخذ رأی، روز یکشنبه 13 اسفند ماه 96 در سالن رشد برگزار شد. در این انتخابات که با حضور 14 نفر از مدیران مسئول نشریات دانشجویی برگزار گردید آقایان سینا مرادحسینی، امیررضا کاظمی به عنوان اعضای اصلی و آقای سجاد فرهمندپارسا به عنوان عضو علی البدل کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی انتخاب شدند که نتایج آن به شرح زیر می باشد:

1- سینا مرادحسینی از نشریه گلستانیت با 9 رأی

2- امیررضا کاظمی از نشریه آونگ با 9 رأی

3- سجاد فرهمندپارسا از نشریه نور با 4 رأی

4- سیدحسین کزازی از نشریه انعکاس با 2 رأی

گفتنی است با عنایت به ماده 36 «شیوه نامه برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاه ها و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزات علوم، تحقیقات و فناوری» در شانزدهمین انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی سال 1396، دانشگاه گلستان با توجه به داشتن "22 نشریه فعال" دارای «3 سهمیه حق رأی» می باشد.


  • برچسب ها:
  • انتخابات
  • نماینده مدیران مسئول
  • کمیته ناظر
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 701