توسعه و تحول آموزشی دانشگاه

توسعه و تحول آموزشی دانشگاه

۲۸ آذر ۱۳۹۶

    اسناد فرادستی

اسناد  ملی

  نام سند توضیحات برنامه و اقدام    
سند دانشگاه اسلامی        
سند نقشه جامع علمي كشور        
برنامه‌ وزير علوم، تحقيقات و فناوری        
شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی        
سند چشم‌انداز بيست‌ساله کشور        
سند تحول راهبردي نظام آموزش عالي کشور        
سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغي مقام معظم رهبری        
ضوابط ملی آمایش سرزمین        
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور        

نقشه مهندسی فرهنگی کشور

(بخش اول- بخش دوم- بخش سوم- بخش چهارم)

       
سياست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقيقات و فناوری)        
سند راهبردی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری        
سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور        
اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور        
برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور        
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور        
طرح آمايش آموزش عالی (در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور)        
شاخص‌های نظام ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی        
شاخص‌های سطح‌بندی دانشگاه‌ها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری        

 اسناد استانی

  نام سند توضیحات برنامه و اقدام    
آمایش آموزش عالی استان        
سند ملی توسعه استان        
سند توسعه اشتغال استان        

اسناد دانشگاه

  نام سند توضیحات برنامه و اقدام    
برنامه راهبردی دانشگاه گلستان        

اسناد بین المللی

  نام سند توضیحات برنامه و اقدام    
شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی وبومتریک        
شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌های سبز (گرین متریک)   مشاهده      
شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی شانگهای        
شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی سایماگو        
شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی لایدن        
شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی   QS        
شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز        
شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه بین‌المللی تایوان (NTU)        
شاخص‌های نظام رتبه‌بندی بین‌المللی یو مولتی رنک        
شاخص‌های رتبه بندي دانشگاه‏‏ ها و موسسات تحقيقاتي ايران توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)        
شاخص‌های رتبه بندي دانشگاه‏‏ ها و موسسات تحقيقاتي کشورهای اسلامی توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)        
راهنمای فراسکاتی: دستورالعمل یکسان پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD) برای ارزیابی فعالیتهای تحقیق و توسعه        
راهنمای اسلو: رهنمودهایی برای گردآوری و تغییر داده‌های نو‌آوری        
برنامه راهبردی یونسکو (2008-2013)        
برنامه راهبردی یونسکو (2014-2021)        
برنامه اطلاعات برای همه (IFAP)        
سازوکارهای اجرایی راهبرد توسعه علوم و فناوری در کشورهای اسلامی توسط آیسسکو (ISESCO)        
         
         
         
         

 

متن کامل