وبینار اکوسیستم استارتاپی "از کجا باید شروع کنم؟!"

زمان:
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰   ساعت ۱۰:۰۰   الی   ۱۲:۰۰

مکان:
مجازی

توضیحات:

کلمات کلیدی: