بهزاد پورقریب

  pourgharib_lit@yahoo.com
 

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات انگلیسی - گرایش زبان و ادبیات انگلیسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱۲

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه میسور - کشور هندوستان

بهزاد پورقریب

فهرست مقالات

    • پورقریب بهزاد، نقد فمنیستی بوم گرای رمان جای خالی سلوچ ، ادبیات پارسی معاصر ، (نامشخص) ، ،
    • پورقریب ,بهزاد ; ربیع علی ، Generic Analysis of Literary Translation: A Case Study of Contemporary English Short Stories ، Journal of Language and Translation ، (3/21/1920) ، ،
    • ۱-بهزاد پورقریب ۲-همتا مهدوی نتاج ۳-عبدالباقی رضایی، تراواقع‌گرایی: شیوه‌ای نو در روایت داستان (جهان، ملعبه ی بشر: خوانش رمان گهواره ی گربه اثر کرت وانه گت از منظر تَراواقع گرایی) ، دو فصلنامه روایت‌شناسی ، (نامشخص) ، ،
    • پورقریب بهزاد، ویرجینیا وولف و ذهن ، ، (نامشخص) ، ، ۳۲۰
    اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.