فاطمه باقری

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی کامپیوتر - گرایش فناوری اطلاعات

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

کامپیوتر

مرتبه علمی

مربی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

داده کاوی و  کاربرد مدلهای پيش بينی بازاريابی اينترنتی هوش تجاری                               

فاطمه باقری