محسن لشکربلوک

  m.lbolok@gu.ac.ir
 

رشته تحصیلی

مهندسی عمران - گرایش آب

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱۰

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

علم و صنعت ایران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

روش های عددی

محسن لشکربلوک

فهرست مقالات