نورالدین دبیری

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع - گرایش مهندسی صنایع

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

صنایع

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۸

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

- بهینه سازی سیستم ها - مطالعات امکان سنجی ایجاد صنایع - طراحی فرآیندها و پیاده سازی نرم افزار

نورالدین دبیری

بهینه سازی سیستم ها

مدیریت زنجیره تأمین

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی شبکه های توزیع کالا

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.