نورالدین دبیری

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع - گرایش مهندسی صنایع

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

صنایع

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۸

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

- بهینه سازی سیستم ها - مطالعات امکان سنجی ایجاد صنایع - طراحی فرآیندها و پیاده سازی نرم افزار

نورالدین دبیری

فهرست مقالات

    بهینه سازی سیستم ها

    مدیریت زنجیره تأمین

    برنامه ریزی تولید

    برنامه ریزی شبکه های توزیع کالا

    اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.