شیوا وفادار

   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

کامپیوتر

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

مهندسی نرم افزار سیستمهای کاربردی-مهندسی نیازمندیها – مهندسی هوش

شیوا وفادار

فهرست مقالات