حوزه ریاست

معرفی اساتید مشاور

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی رشته تحصیلی
1 علیرضا طبرسا دکتری استادیار عمران
2 مهدی غفاری دکتری استادیار پلیمر
3 حسین مؤمنی دکتری استادیار کامپیوتر
4 نوروز نیمروزی دکتری استادیار جامعه شناسی
5 حسین میقانی دکتری استادیار شیمی
6 علیرضا خواجه شاهکوهی دکتری استادیار جغرافیا
7 کیازند فصیحی دکتری استادیار مهندسی برق
8 محمد فرخزاد دکتری استادیار معماری
9 اسماعیل شاهکوهی دکتری استادیار جغرافیای طبیعی
10 منوچهر بابانژاد دکتری استادیار آمار

 


  • برچسب ها:
  • اساتید مشاور
  • شاهد و ایثارگر
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 158