حوزه ریاست

تماس با ما

آدرس:  گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه گلستان، مدیریت شاهد و ایثارگر دانشگاه- کدپستی: 4913815759    صندوق پستی:155

تلفن: 01732220379

فکس: .................

 


  • برچسب ها:
  • تماس
  • مدیریت
  • شاهد و ایثارگر
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 145