گروه مهندسی مکانیک

مشخص کردن استاد راهنمای پروژه کارشناسی تا پایان آبانماه 97

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

دانشجویان مکانیک موظفند تا پایان آبان ماه  استاد راهنمای پروژه کارشناسی خود را انتخاب نمایند و به استاد مربوطه اطلاع دهند و تا پایان آذر ماه فرم تکمیل شده پروپوزال(فرم شماره1 )را با تایید استاد راهنما به مدیر گروه تحویل دهند.


تعداد بازدید: 177