اداره کارگزینی و رفاه

شرایط جدید حساب روز شمار سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن

چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

با عنایت به تغییر سیاستهای بانک مرکزی در بازارهای پولی و کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده های کوتاه مدت، شرایط حساب روز شمار سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن (قابل افتتاح جهت اشخاص حقیقی و حقوقی) بشرح ذیل تشریح می گردد.

  • نرخ سود علی الحساب 10 درصد
  • امکان برخورداری از اوراق ممتاز علاوه بر دریافت سود علی الحساب
  • قابلیت واریز و برداشت، معرفی به عنوان پشتیبان حساب جاری، قابلیت اتصال به پایانه های کارتخوان و ارائه کارت بانکی جهت حساب مربوطه
  • حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب:  50 هزار ریال
  • حداقل موجودی جهت تخصیص یک برگ اوراق در هر ماه: 182 میلیون ریال

نظر به امکان فروش اوراقهای تخصیصی  به این حساب (از طریق شعب بانک مسکن) در بازار فرابورس، ضمن ایجاد بازدهی  5.3 درصدی از این محل، بازدهی نهایی سپرده (سود علی الحساب روز شمار، بازدهی حاصل از فروش اوراق در فرابورس) به شرح ذیل خواهد بود:

  • بازدهی کل با احتساب اوراق با قیمت 800 هزار ریال:  15.3%
  • بازدهی کل با احتساب اوراق با قیمت 900 هزار ریال :  16%

ضمنا شماره تلفن 32535013-017 جهت پاسخگویی به پرسشهای احتمالی و یا هرگونه هماهنگی به حضور ارسال می گردد.


تعداد بازدید: 4723