اداره کارگزینی و رفاه

کارشناسان

نام و نام خانوادگی: سید وحید کاظمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

سمت: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس :  32304001الی 32304002-017 داخلی 996

آدرس پست الکترونیک:

 

 

 

نام و نام خانوادگی: میثم غلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی

سمت: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس :  32303995-017

آدرس پست الکترونیک :m.gholami@gu.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم مارزلو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

سمت: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس :  32303995-017

آدرس پست الکترونیک:m.marezlo@gu.ac.ir

 


تعداد بازدید: 638