دبیرخانه کارگروه سیلاب دانشگاه

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه گلستان با هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها

یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

به منظور همکاری علمی، پژوهشی، فنی و اجرایی، تهیه و تدوین "گزارش ویژه ملی سیلاب ها" در کارگروه های پانزده گانه هوا و اقلیم، هیدرولوژی و منابع آب، مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی، مدیریت بحران، مدیریت ریسک و بیمه، زیر ساخت ها، شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و اطلاع رسانی، حقوقی، منابع طبیعی و کشاورزی، محیط زیست، اقتصاد و تأمین مالی، امداد، نجات و بهداشت، کسب و کار، آموزش و مدیریت منابع انسانی و معرفی نماینده در کارگروه های ملی بین دانشگاه گلستان و هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها منعقد گردید.

از اهم موضوعات مطرح شده در این تفاهم نامه که به امضای دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس هیأت ویژه و دکتر فرهاد یغمایی رئیس دانشگاه گلستان رسیده است می توان به تبیین سیمای دقیق و علمی حادثه در استان گلستان، تحلیل اطلاعات دریافتی از اقدامات دستگاه های اجرایی متناسب با کارگروه های فوق، بررسی، ارزیابی و اعلام نظر فنی در خصوص گزارش های دریافتی از اقدامات دستگاه های اجرایی در استان گلستان، معرفی مطلعین، کارشناسان و همکاران به کارگروه های ملی هیأت متناسب با نیاز­های ارائه شده توسط هیأت ویژه اشاره کرد.

گفتنی است امضای این تفاهم نامه در حاشیه سفر رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها به استان گلستان صورت گرفته است.


تعداد بازدید: 189