دبیرخانه کارگروه سیلاب دانشگاه

گزارش تصویری بازدید کارگروه های زیرساخت و میراث فرهنگی، شهر سازی و معماری از مناطق سیل زده استان گلستان

یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸


تعداد بازدید: 194