مدیریت امور تربیت بدنی

نفرات برتر مسابقات جشنواره ورزشی پاییزه دانشجویان دانشگاه گلستان

یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

لیست نفرات برتر مسابقات ورزشی جشنواره پاییزه (دختران)

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام

1

مائده نوروزی

والیبال

اول

19

عفت تیموری

داژبال

دوم

2

بهاره برهانی

والیبال

اول

20

آنسه بنی خزاعی

داژبال

دوم

3

مهلا جمال لیوانی

والیبال

اول

21

زهرا برزمینی

داژبال

دوم

4

فاطمه ملک

والیبال

اول

22

مهدیه ابراهیمی

داژبال

دوم

5

کیمیا طاهری

والیبال

دوم

23

انیس نادری

داژبال

سوم

6

راحله میرقاسمی

والیبال

دوم

24

مریم چاوشی

داژبال

سوم

7

فرشته اقتداری

والیبال

دوم

25

زهرا کردی

داژبال

سوم

8

مبینا احمدی

والیبال

دوم

26

مطهره نوروزی

داژبال

سوم

9

فاطمه جهانی

والیبال

سوم

27

فرشته اقتداری

داژبال

سوم

10

بهاره پوراحمدی

والیبال

سوم

28

ریحانه بدراقی

پنالتی هدفدار

اول

11

فائزه جهانی

والیبال

سوم

29

مهنا قویونلی

پنالتی هدفدار

دوم

12

مهان مصطفوی

والیبال

سوم

30

سمیرا کاظمی

پنالتی هدفدار

سوم

13

فاطمه سروی

داژبال

اول

31

زهرا حمزه ای

پنالتی بسکتبال

اول

14

زهرا صیادی

داژبال

اول

32

منصوره شریعتی

پنالتی بسکتبال

دوم

15

حدیثه غراوی زاده

داژبال

اول

33

نسترن غلام زاده

پنالتی بسکتبال

سوم

16

فریبا ازونی دوجی

داژبال

اول

34

فرشته اقتداری

آمادگی جسمانی

اول

17

سارا اسلامی

داژبال

اول

35

مطهره نوروزی

آمادگی جسمانی

دوم

18

فاطمه خلخالی

داژبال

دوم

36

بهاره برهانی

آمادگی جسمانی

سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست نفرات برتر مسابقات ورزشی جشنواره پاییزه (پسران)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام

1

علی قربانی

پنالتی هدفدار

اول

55

عارف عباس تبار

فوتسال

اول

2

علی ملکی

پنالتی هدفدار

دوم

56

حسین بذرافشان

فوتسال

اول

3

عادل ایری

پنالتی هدفدار

سوم

57

امیرحسین فرجی

فوتسال

دوم

4

محمدحسن حکمت

آمادگی جسمانی

اول

58

عبدالسلیم کده

فوتسال

دوم

5

یونس شیخ

آمادگی جسمانی

دوم

59

صابر حسن نژاد

فوتسال

دوم

6

سیدعلی حسینی

آمادگی جسمانی

سوم

60

هادی میرشاهی

فوتسال

دوم

7

ابراهیم جعفری

تنیس روی میز

اول

61

میلاد خیری

فوتسال

دوم

8

علیرضا قدیری

تنیس روی میز

دوم

62

فرهاد دیلم

فوتسال

دوم

37

عرفان ندایی

تنیس روی میز

سوم

63

محمد نوروزی

فوتسال

دوم

38

علی زمانی

بسکتبال 3 نفره

اول

64

علیرضا نوروزی

فوتسال

دوم

39

امین مظفری پور

بسکتبال 3 نفره

اول

65

حمیدرضا ابدی

فوتسال

دوم

40

داود ابراهیم آبادی

بسکتبال 3 نفره

اول

66

سعید کمالی

فوتسال

دوم

41

حسین خلیلی

بسکتبال 3 نفره

دوم

67

رضا حاصلی

فوتسال

سوم

42

آرمان مسعودی

بسکتبال 3 نفره

دوم

68

یونس اسماعیل تبار

فوتسال

سوم

43

حسین چراغعلی

بسکتبال 3 نفره

دوم

69

امیرحسین مرتضوی

فوتسال

سوم

44

رضا تیموری

بسکتبال 3 نفره

سوم

70

ابوالفضل مباشر امینی

فوتسال

سوم

45

محمد کوهکن

بسکتبال 3 نفره

سوم

71

محمدرضا احسان تبار

فوتسال

سوم

46

محمد کریمی

بسکتبال 3 نفره

سوم

72

علی کوشکی

فوتسال

سوم

47

سیدعلی حسینی

فوتسال

اول

73

محمدامین کوه میشی

فوتسال

سوم

48

عادل ایری

فوتسال

اول

74

عرفان طاهرنیا

فوتسال

سوم

49

سجاد بشیری

فوتسال

اول

75

احمد غفاری

فوتسال

سوم

50

رضا خدری

فوتسال

اول

76

احسان سقلی

والیبال

اول

51

بهزاد کوهی

فوتسال

اول

77

رضا رسولی

والیبال

اول

52

مجید ناصری

فوتسال

اول

78

علی اسلامی

والیبال

اول

53

محسن داغلیه

فوتسال

اول

79

اسماعیل شعبان سروری

والیبال

اول

54

محمدحسن احسنی

فوتسال

اول

80

سید مهدی طاهری

والیبال

اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام

81

حسن زارع نژاد

والیبال

اول

89

عبدالرزاق کتوکی

والیبال

دوم

82

دانیال علی نژاد

والیبال

اول

90

دانیال قلیچی

والیبال

سوم

83

عبدالرزاق کلته

والیبال

دوم

91

خیرالله امان پور

والیبال

سوم

84

مهرداد قره قول

والیبال

دوم

92

احسان نائیجی

والیبال

سوم

85

دانیال ژاله یار

والیبال

دوم

93

علی ایران پور

والیبال

سوم

86

ایوب کشمیری

والیبال

دوم

94

محمد توماج

والیبال

سوم

87

علی ملکی

والیبال

دوم

95

یونس شیخ

والیبال

سوم

88

امیرحسین محمدی

والیبال

دوم

96

داود سرشار

والیبال

سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 358