مدیریت امور تربیت بدنی

اطلاعیه ورزشی دانشجویان دانشگاه گلستان

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اطلاعیه ورزشی دانشجویان دانشگاه گلستان

از دانشجویان علاقه­ مند به رشته های ورزشی جدول ذیل و سایر رشته ها دعوت می شود جهت ثبت نام به دفتر تربیت بدنی دانشگاه مراجعه یا با شماره 32251705 تماس حاصل نمایند.

 

رشته ورزشی

زمان

مکان

آدرس

توضیحات

روز

ساعت

 

شنا دختران

روزهای فرد

16:45-15:15

18:45-17:15

21:30- 19:30

استخر شقایق

میدان فخرالدین اسعد گرگانی- جنب لشکر 30

 

12 جلسه آموزش شنا- هزینه کلاس: هر نفر 35000 تومان دانشجویان می توانند یکی از ساعت های پیشنهادی کلاس ها را انتخاب نمایند.

 

شنا پسران

روزهای زوج

17:30- 16:15

19:30-18:15

21:30-20:15

استخر شقایق

میدان فخرالدین اسعد گرگانی- جنب لشکر 30

دوچرخه سواری دختران

روزهای فرد

19-17

دبیرستان واثقی

میدان کاخ- ابتدای خیابان 5 آذر

دوره آموزشی و تفریحی هر روز-

هزینه کلاس: هر نفر 20000 تومان

روزهای زوج

20-18

والیبال دختران

دوشنبه

17-15:30

سالن بهزیستی

خیابان شهید بهشتی، اداره کل بهزیستی استان

تذکرات:

1)      شرکت در کلاس های شنا و دوچرخه سواری، پس از پرداخت هزینه مربوطه و دریافت معرفی نامه امکان پذیر است.

2)      به استثناء شنا و دوچرخه سواری، شرکت در بقیه رشته های ورزشی رایگان می باشد.

3)      داشتن کارت بیمه ورزشی جهت شرکت در فعالیت­های ورزشی الزامی است.

پنجشنبه

13:30-12

سالن دانشگاه

خیابان شهید بهشتی

فوتسال دختران

پنجشنبه

15-13:30

سالن دانشگاه

بسکتبال دختران

یکشنبه و سه شنبه

16:30-15

خانه بسکتبال

انتهای خیابان بهارستان

بسکتبال پسران

سه شنبه و جمعه

21-19:30

فوتسال پسران

دوشنبه

19:40-18:20

سالن وحدت

خیابان شهداء- لاله 19

چهارشنبه

21-19:40

پنجشنبه

11:30-9

سالن دانشگاه

خیابان شهید بهشتی

کشتی

روزهای زوج

20-18

سالن کشتی دانشگاه

خیابان شهید بهشتی

فوتبال پسران

روزهای فرد

19-17

زمین چمن دانشگاه

والیبال پسران

یکشنبه و سه شنبه

19:40-18:15

سالن لشکر30

میدان فخرالدین اسعدگرگانی

                                                                                            

                                                                                        اداره تربیت بدنی دانشگاه گلستان


تعداد بازدید: 585