معاونت دانشجویی و فرهنگی

دومین جلسه کمیته پژوهش شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان برگزار شد

شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ دومین جلسه کمیته پژوهش شورای توسعه فرهنگ قرآنی در روز چهارشنبه 27 دی ماه برگزار شد. در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای کمیته در دفتر نهاد رهبری دانشگاه برگزار گردید، پیشنهاد اعضای کمیته پیرامون بخش های مختلف همایش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تغییراتی در موضوعات، برگزار کنندگان و حامیان، دلایل و اهداف برگزاری همایش اعمال گردید. همچنین محور ویژه تحت عنوان " میراث قرآنی جرجان و استرآباد به محورهای همایش افزوده شد. در پایان جلسه نیز به پیشنهاد اعضای کمیته دکتر مصیب عباسی به سمت دبیر همایش، دکتر عبدالرحمان علیزاده دبیر کمیته اجرایی، دکتر افچنگی دبیر کمیته علمی، سید مرتضی حسینی امین مسئول کمیته تبلیغات و اعضای کمیته پژوهش نیز به عنوان اعضای کمیته اجرایی انتخاب شدند. 


  • برچسب ها:
  • کمیته
  • پژوهش
  • جلسه
  • فرهنگ قرآنی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 623