مرکز مطالعات تاب آوری شهری

تماس با گروه پژوهشی معماری و ساختمان

شماره تماس:

  32254163 - 017
 

آدرس پست الکترونیکی:

m.farrokhzad@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 120