مرکز مطالعات تاب آوری شهری

تماس با گروه پژوهشی سایبری پدافند غیرعامل

شماره تماس:

017-32441014

 

آدرس پست الکترونیکی:

h.momeno@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 132