سید احمد حسینی

رشته تحصیلی

ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تبریز - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

1. حل عددی معادلات انتگرال و انتگرال - دیفرانسیل 2. روش‌های کارا برای حل معادلات انتگرال تأخیری، سخت و منفرد 3. درونیاب‌های کسری گرانیگاهی خطی و کاربردهای آن

سید احمد حسینی
  1. حل عددی معادلات انتگرال و انتگرال-دیفرانسیل
  2. روش‌های کارا برای حل معادلات انتگرال تأخیری، سخت و منفرد
  3. درونیاب‌های کسری گرانیگاهی خطی و کاربردهای آن
  4. روش‌های طیفی و شبه طیفی
  • S. A. Hosseini, A. Abdi، On the numerical stability of the linear barycentric rational quadrature method for Volterra integral equations ، Applied Numerical Mathematics ، (1395/1/1) ، ، 1-13
  • S. A. Hosseini, S. Shahmorad, F. Talati، A matrix based method for two dimensional nonlinear Volterra-Fredholm integral equations ، Numerical Algorithms ، (1394/5/10) ، ، 511-529
  • J.-P. Berrut, S. A. Hosseini, G. Klein، The linear barycentric rational quadrature method for Volterra integral equations ، SIAM Journal on Scientific Computing ، (1393/5/10) ، ، A105–A123
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.