بی بی نعیمه اونق

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش گراف

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران - کشور ایران

بی بی نعیمه اونق
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.