محسن شادمهری

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش نجوم و اخترفیزیک

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

فیزیک

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

محسن شادمهری
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.