عبدالمجید ایزد پناه

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش فیزیک هسته ای

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

فیزیک

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دولتی مسکو - کشور روسیه

عبدالمجید ایزد پناه
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.