سیامک اخشابی

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش کیهان شناسی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

فیزیک

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

سیامک اخشابی