دستگاه بذرکار خودکار

فناوران:
           دکتر حامد حسینی - عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

          محمد فاطمی نیا


توضیحات فناوری:
کاشت بذر به ‌صورت سنتی در اراضی کوچک و همچنین باغ‌ها توسط کشاورز سبب فشار جسمی برای کشاورز شده و انجام ردیف‌کاری را مشکل می‌سازد. این ماشین با مقیاس کوچک، می‌تواند انواع بذور را در زمین هایی دارای موانع مانند درخت و اراضی نه ‌چندان وسیع مانند گلخانه به‌ صورت خودکار توسط یک سرنشین به انجام رساند. سرنشین می‌تواند در هر سنی و با هر قدرت بدنی باشد. ماشین دارای دو خیش با فاصله قابل تنظیم و یک جعبه ذخیره بذر با سیستم تقسیم بذر و قطار کردن آن‌ها پشت سر هم می‌باشد.

خیش‌ها زمین را با عمق مطلوب شکافته و سیستم بذر کار، دانه‌ها را در شیار کنده شده قرار می‌دهد. سپس یک چنگک در انتهای ماشین خاک را روی گودال ریخته و بذر را در خاک دفن می‌کند. در نهایت یک سیستم آب پاش قطره‌ای در انتهای ماشین دانه‌های کاشته شده را به‌صورت قطره‌ای آبیاری می‌نماید. علاوه بر این دستگاه ساخته شده از قابلیت‌های دیگری از قبیل قابلیت اتصال و نصب موتورهای سمپاش و جمع آوری علوفه خشک به آن در حین کاشت و آبیاری برخوردار می‌باشد. 


تعداد بازدید: 9947