حامد حسینی

  32303987 - 017
  h.hoseini@gu.ac.ir
  h-hosseini
   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

مکانیک

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

سیالات و حرارت - ارتعاشات و آکوستیک - کنترل سیستمهای اتوماتیک

حامد حسینی

فهرست مقالات