تولید سوپر جاذب پلیمری

فناوران:
           دکتر هانیه شکی – عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
           امیر حسین امیغی


توضیحات فناوری:

آلودگی منابع آبی با آلاینده‌های آلی و غیر آلی، از بزرگ‌ترین چالش‌های عصر حاضر است در حوزه تصفیه آب و پساب، سوپر جاذب‌ها (هیدرو ژل‌ها) عملکرد چشمگيري را در جذب انواع مختلف آلودگی‌های غیر آلی (مانند فلزات سنگین) و نیز آلاینده‌های آلی (مانند رنگينه¬های سمی) نشان داده‌اند. در این تحقیق یک سوپر جاذب پلیمری بر پایه پلی وینیل الکل به منظور حذف دو ماده رنگزای سمی متیلن بلو و ماکسیلون بلو تولید شد. این سوپرجاذب با راندمان 92 درصد توانست مواد رنگزای سمی مذکور را از پساب‌های رنگی حذف نماید.

    


تعداد بازدید: 9445