دهه سرآمدی آموزش

شـعار محوری دهه سرآمدی آموزشی در سال ۱۴۰۲

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

سرآمدی آموزشی؛ نیاز محوری و دانشگاه تمدن آفرین

متن کامل

دهه سرآمدی آموزش

۲۵ آذر ۱۳۹۶

مدتهاست دانشگاه ها در طی یک سال تحصیلی و به صورت پراکنده اقدام به برگزاری برنامه هایی در حوزه آموزش نموده اند. در همین رابطه در سال 88 اولین هم اندیشی با عنوان " سرآمدی آموزش، فرصت ها، چالش ها و تحولات " با برنامه ریزی و مشارکت وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری ، آموزش و پرورش، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در سالهای بعد نیز برنامه های مشابهی در قالب همایش ها، مراسم بین دستگاهی، نامگذاری ایام هفته، تشکیل اجتماعات و ... با جدیت بیشتری دنبال شد.

متن کامل