دهه سرآمدی آموزش

جلسات و کارگاه های مجازی گرامیداشت دهه سرآمدی آموزش سال 1400

دهه سرآمدی آموزش
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

دهه سرآمدی آموزش

دهه سرآمدی آموزش
۲۵ آذر ۱۳۹۶

مدتهاست دانشگاه ها در طی یک سال تحصیلی و به صورت پراکنده اقدام به برگزاری برنامه هایی در حوزه آموزش نموده اند. در همین رابطه در سال 88 اولین هم اندیشی با عنوان " سرآمدی آموزش، فرصت ها، چالش ها و تحولات " با برنامه ریزی و مشارکت وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری ، آموزش و پرورش، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در سالهای بعد نیز برنامه های مشابهی در قالب همایش ها، مراسم بین دستگاهی، نامگذاری ایام هفته، تشکیل اجتماعات و ... با جدیت بیشتری دنبال شد.