دانشگاه و جامعه

نقش دانشگاه در جامعه از منظر امام خمینی (ره)

۸ مهر ۱۳۹۷

 امام خمینی برای دانشگاه، دانشگاهیان و دانشجویان، پیام ها و سخنان مبسوطی بیان فرموده اند که اگر با دقت و از ابعاد گوناگون تجزیه و تحلیل شوند، راه نجات یک ملت و کشور مشخص و در صورت عمل به آن رهنمودها، این امر محقق می شود. همچنین اندیشه های حضرت امام نشان می دهد که در میان اقشار مختلف اجتماعی برای دانشگاه و دانشگاهیان جایگاه ممتازی قائل بودند.از دیدگاه امام راحل (س) دانشگاه به جهت نقش ویژه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود، همواره از اهم امور و مبدأ همه تحولات جامعه است. اصلاحات اجتماعی تابعی از اصلاحات دانشگاه است و آن قدر برای دانشگاه اهمیت قائل هستند که در کلامشان، این نهاد اجتماعی با سرنوشت انقلاب و اسلام پیوند ناگسستنی دارد.

متن کامل

معرفی کتاب

۷ مهر ۱۳۹۷

کتاب مسئولیت اجتماعی دانشگاه که با زیر عنوان «رسالت دانشگاه در جهان پیچیده امروز» توسط دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحققات و فناوری و با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است ما را با نسل چهارمی از دانشگاه‌ها مواجه می‌سازد که بنیان خود را بر مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه نهاده‌اند.

 کتاب «مسئولیت اجتماعی دانشگاه» (رسالت دانشگاه در جهان پیچیده امروز) نوشته درک کی.بوک و دیگران با ترجمه آرمین امیر، علی پاپلی یزدی و مریم عالم‌زاده  است.

 

متن کامل