علی اکبر تجری

رشته تحصیلی

علوم کامپیوتر

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

علوم کامپیوتر

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۲

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تبریز - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

امنیت شبکه - داده کاوی - محاسبات نرم

علی اکبر تجری

فهرست مقالات