هادی حاج زاده

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی حقوق و الهیات

کارشناسی ارشد پیوسته (۱۳۸۹)

معارف اسلامی و حقوق - حقوق عمومی

دانشگاه امام صادق علیه السلام - ایران

دکتری (۱۳۹۴)

حقوق - حقوق عمومی

دانشگاه تهران، پردیس فارابی - ایران

ارتباط

رزومه

 • حاج زاده، هادی، از امنیت قضائی تا عدالت ماهوی (نگاهی دوباره به نسبت عدالت و امنیت در حوزه فقه و امنیت ملی) ، آفاق امنیت ، (1395) ، اول ، 63-82
 • حاج زاده، هادی، فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه) ، فقه و اصول ، (1394) ، اول ، 59-88
 • رحمت الهی، حسین - لکزائی، نجف - ارسطا، محمد جواد - حاج زاده - هادی، امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه ، حقوق اسلامی ، (1394) ، اول ، 113-152
 • لکزائی، نجف - حاج زاده، هادی، بررسی امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه با نگاهی به مرجع امنیت ، دانشنامه حقوق اقتصادی ، (1393) ، سال 21 ، 1-31
 • حاج زاده، هادی، الزامات حقوقی بانکداری خصوصی و بررسی آنها در نظام حقوقی ایران ، دانشنامه حقوق اقتصادی ، (1391) ، سال نوزدهم ، 61-79
 • حاج زاده، هادی، اجرای حدود در زمان غیبت ، گفتمان حقوقی ، (1389) ، اول ، 171-184
 • حاج زاده، هادی، تطبیق نظریه کالاهای عمومی با نظریه حسبه در فقه امامیه ، مجله کانون ، (1389) ، ، 62-82
 • حاج زاده، هادی، تحلیلی بر الزامات حقوقی مقابله با تغییرات اقلیمی از منظر معاهدات بین¬المللی و قوانین داخلی ، پژوهشهاي تغييرات آب و هوايي ، (1299) ، ، 55-78
 • حاج زاده، هادی، بازپژوهی مبانی جبران خسارت بلایای طبیعی توسط دولت با توجه به سیل فروردین ماه 1398 در آق قلا ، مجلس و راهبرد ، (1299) ، ،
 • حاج زاده، هادی، بازپژوهی ماهیت حقوقی استخدام دولتی در ایران»، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق ، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق ، (1299) ، ،
 • حاج زاده، هادی؛ منتظری، مصطفی، بررسی ماهیت، آثار و الزامات تصدی مناصب در حکومت اسلامی بر اساس احکام تنفیذ ریاست جمهوری ادوار مختلف ، پنجمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی ، (1400/آذر) ، ،
 • حاج زاده، هادی؛ نیمروزی، نوروز، نگاهی به علل و عوامل طلاق توافقی از منظر حقوق و جامعه شناسی ، اولین همایش ملی نقش بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی با رویکرد الگوی سوم ، (1400/آذر) ، ،
 • حاج زاده، هادی، سیاست کیفری اسلام در حمایت از نهاد خانواده با تاکید بر تفاسیر قرآن کریم ، قرآن و مطالعات ادبی و اجتماعی ، (1399/شهریور) ، ،
 • حاج زاده، هادی - کرمی، حامد - یغمائی، حمیدرضا، جایگاه امنیت نظام سیاسی در فقه امامیه با تاکید بر مرجع امنیت ، سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ، (1396/فروردین) ، 6 ، 253-276
 • حاج زاده، هادی، جوان مسلمان و حق تحقیق در عقاید؛ نگاهی دوباره به مفهوم ارتداد ، همایش بین‌المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی ، (1299/فروردین) ، ، 349-373
 • حاج زاده، هادی، ایالات متحده آمریکا و دکترین مسئولیت به حمایت ، آمریکا و حقوق بشر ، (1299/فروردین) ، ، ج1، صص 95-113
 • حاج زاده، هادی - بوالحسنی، مصطفی، دموکراسی مستقیم ، ، (1395/1/1) ، ، 272
 • جمعی از نویسندگان، آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی ، ، (نامشخص) ، ، ج2: 635-655 و 1113-1139
 • حاج زاده، هادی، مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ، (نامشخص) ، ، 600
 • ناصری مقدم، حسین؛ سلطانی، عباسعلی، کرامت انسانی در فقه ، ، (نامشخص) ، ،
 • حاج زاده، هادی، نظریه کالاهای عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران ، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، (نامشخص)
  • پایان نامه کارشناسی ارشد - 1389
 • حاج زاده، هادی، مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دانشگاه تهران - پردیس فارابی ، (نامشخص)
  • پایان نامه مقطع دکتری - 1394
 • مدیر گروه حقوق ، (1396 - 1398) ، دانشگاه گلستان
 • ریاست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، (1400 - تاکنون) ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 722