سیدجلال عبدالمنافی رکنی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
ارتباط

 
رزومه

   CV
  • دکتر سید جلال عبدالمنافی رکنی، واژه نامه دوسویه زبان شناسی ، ، (نامشخص) ، ، 572
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 893