حراست

صفحه‌ی جعلی پرداخت بانکی

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

صفحه‌ی جعلی پرداخت!
به دامنه‌یrip  در آدرس بار توجه نمایید. همچنین مجوز SSL آن نیز به رنگ قرمز است.
آدرس اصلی shaparak.ir می‌باشد.

منبع خبر: gucert.ir


  • برچسب ها:
  • صفحه‌ی جعلی پرداخت بانکی
  • دانشگاه گلستان
  • حراست دانشگاه گاستان
تعداد بازدید: 266