حوزه ریاست، روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل

رئیس حوزه ریاست، روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی پاکدامن

سمت: رئیس دفتر ریاست، روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه

و عضو هیأت علمی گروه ریاضی

رتبه علمی: استادیار

تلفن تماس:

پست الکترونیک: 

 
 
 
 
 
 

تعداد بازدید: 5058