مشاور زنان و امور خانواده

فراخوان همایش ملی آموزش عالی و پیشرفت زنان در ایران

دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲

به گزارش دفتر مشاور امور زنان و خانواده و به نقل از پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (پمفات) و با مشارکت دفتر مشاور امور زنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همایش ملی آموزش عالی و پیشرفت زنان در ایران در آذرماه امسال (1402) برگزار می شود.

مهلت ارسال چکیده: 31 تیرماه

آدرس رایانامه ارسال چکیده مقاله: hamayesh@iscs.ac.ir


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • مشاور امور زنان و خانواده
  • همایش ملی آموزش عالی و پیشرفت زنان در ایران
تعداد بازدید: 174