روابط بین الملل

برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی توسط مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان(DAAD)

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود

https://cisc.msrt.ir/fa/news/39587/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-daad-


تعداد بازدید: 81