روابط بین الملل

چگونگی گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی و اثرات آن در دانشگاه

دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷

روابط بین‌الملل دانشگاه گلستان به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند:

چگونگی گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی و اثرات آن در دانشگاه

با حضور آقای دکتر مصطفی رحیم نژاد، رییس روابط بین الملل و پردیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چهارشنبه 10 آذر   ساعت 10 صبح          سالن شهید علیمحمدی


تعداد بازدید: 85