روابط بین الملل

کارگاه «چگونگی بین المللی شدن دانشگاهها و اثرات آن» با حضور آقای دکتر مصطفی رحیم نژاد برگزار شد

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

در راستای معرفی ظرفیت‌ها و شاخص‌های بین‌المللی شدن، کارگاه «چگونگی بین المللی شدن دانشگاهها و اثرات آن» با حضور دکتر مصطفی رحیم نژاد برگزار شد

در این جلسه که با حضور مدیران و اعضای هیات دانشگاه‌ها برگزار شد. پس از معرفی کوتاه از اقدامات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، معرفی مهترین نظام های رتبه‌بندی بین المللی، شاخص‌های موثر و فرصت‌های موجود در توسعه روابط بین الملل از جمله موضوعاتی که بدان پرداخته شد.  

فایل


تعداد بازدید: 301